Wiedza

Budowa akumulatorów VARTA® ProMotive EFB do pojazdów użytkowych

Budowa akumulatorów VARTA® ProMotive EFB do pojazdów użytkowych

Udostępnij

Nowy akumulator z ciekłym elektrolitem do pojazdów użytkowych

Wprowadzenie na rynek w 2014 roku akumulatorów VARTA® ProMotive EFB do pojazdów użytkowych podniosło wydajność akumulatorów z ciekłym elektrolitem na zupełnie nowy poziom. 
Duża liczba odbiorników oraz wynikające z niej zwiększenie głębokości rozładowywania stanowią problem wszystkich tradycyjnych akumulatorów z ciekłym elektrolitem stosowanych w nowoczesnych pojazdach użytkowych.
Przyczyną problemów jest rozwarstwianie elektrolitu – zjawisko, do którego dochodzi we wszystkich akumulatorach z ciekłym elektrolitem. 

Dlaczego rozwarstwienie elektrolitu stanowi problem?

Do rozwarstwiania elektrolitu dochodzi wtedy, gdy akumulatory z ciekłym elektrolitem są regularnie rozładowywane i ponownie ładowane. Im głębsze rozładowanie akumulatora, tym szybciej rozwarstwianie elektrolitu staje się problematyczne. Jednak w dłuższej perspektywie częste okresy bezczynności oraz głębokie rozładowywanie akumulatora również prowadzą do rozwarstwiania elektrolitu. Termin ten oznacza niejednolitą gęstość kwasu w celi akumulatora. Cząsteczki kwasu o większej gęstości gromadzą się na dole celi. Elektrolit o niższym stopniu zagęszczenia pozostaje w górnej części, skutkuje to:

1. Uszkodzeniem masy aktywnej akumulatora oraz ołowianej kratki dzięki silnie zagęszczonemu kwasowi w dolnej części celi. Skraca to żywotność akumulatora.

2. Wskutek rozwarstwienia elektrolitu zwiększa się napięcie spoczynkowe, przez co system zarządzania akumulatorami błędnie zakłada, że akumulator ma wysoki poziom naładowania. Może to doprowadzić do dodatkowego obciążenia akumulatora w rezultacie obrania przez system zarządzania akumulatorami (BMS) niewłaściwej strategii, co skutkuje przedwczesnym zużyciem akumulatora.

3. Na skutek podwyższenia napięcia spoczynkowego szybkość ładowania znacznie spada. Może to prowadzić do niskiego poziomu naładowania, które skutkuje przedwczesnym zużyciem akumulatora.

4. Wskutek różnych gęstości elektrolitu dochodzi do procesu przenoszenia ładunku między płytami poszczególnych cel. Proces ten prowadzi do stopniowego i permanentnego uszkadzania części masy aktywnej w rezultacie zasiarczenia, przez co część ta staje się niedostępna. Zmniejsza to dostępną pojemność oraz drastycznie obniża wydajność zimnego rozruchu akumulatora.

Wszystkie te trzy czynniki prowadzą do przedwczesnych awarii akumulatorów i wiążą się z dodatkowymi kosztami konserwacji ze względu na częstsze wymiany akumulatorów.

Akumulatory VARTA ProMotive EFB – rewolucyjne rozwiązanie 

Opracowane przez naszych inżynierów rozwiązanie mające na celu wyeliminowanie problemu rozwarstwiania elektrolitu to opatentowany element mieszający. Znajduje się on z boku każdej celi akumulatora i wykorzystuje naturalne ruchy pojazdu, aby mieszać elektrolit. Element mieszający nie ma żadnych ruchomych części, dzięki czemu nie zużywa się. Przepływ elektrolitu jest osiągany w rezultacie samego skręcania, przyspieszania, hamowania oraz wibracji pojazdu. Dzięki temu elektrolit w celi jest w ciągłym ruchu. Unikalny projekt elementu mieszającego akumulatorów VARTA ProMotive EFB wykorzystuje dwa proste zjawiska fizyczne (łącze do artykułów w Wikipedii o 1: naczyniach połączonych, 2: równaniu Bernoulliego), aby stworzyć przepływ turbulentny we wszystkich celach. Przepływ ten gwarantuje ciągły obieg elektrolitu podczas całej podróży. Dzięki temu podczas ładowania z alternatora nie dochodzi do rozwarstwienia elektrolitu. W przypadku tradycyjnych akumulatorów z ciekłym elektrolitem bez elementu mieszającego ruch elektrolitu nie jest wystarczający, aby zapobiegać rozwarstwianiu elektrolitu. 

Skuteczność akumulatorów VARTA ProMotive EFB została wielokrotnie potwierdzona

Różne testy laboratoryjne i badania w terenie wykazały, że akumulatory VARTA ProMotive EFB mogą sprostać o wiele wyższym wymaganiom, niż tradycyjne akumulatory z ciekłym elektrolitem, co znacznie wydłuża ich żywotność. Również pozytywne opinie producentów wyposażenia oryginalnego oraz dobre wyniki niezależnych testów i sprawozdań udowadniają, że akumulatory EFB do pojazdów użytkowych to element będący wysoce wydajnym rozwiązaniem, które spełnia wymogi transportu na duże odległości. Akumulatory EFB do pojazdów użytkowych to kolejny przykład na siłę innowacji firmy VARTA. Akumulatory dla flot przygotowane są na obecne oraz przyszłe wymagania.