Avtryck
 
Företagsfakta
Clarios Germany GmbH & Co KGaA
Am Leineufer 51
30419 Hannover
Tyskland
Telefon: +49 (0) 511/975-02
E-post: info-se@varta-automotive.com
 
Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 62427
Momsregistreringsnummer: DE 115 647 997
 
Obegränsat ansvarsskyldig partner: Clarios Management GmbH
Huvudkontor: Hannover
Organisationsnummer: Hannover HRB 62413
Styrelse: Dr. Christian Rosenkranz, Jose Miguel Lopez Ascaso
 
Ansvarig redaktör: Julia Gramse
Telefon: +49 (0) 511/975-02
 
EU-kommissionen erbjuder konsumenter möjligheten att lösa tvister på nätet (ODS) via en webbaserade plattform. Denna plattform kan nås genom följande länk http://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vi är ej skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför ett tvistlösningsorgan och har därmed inte möjlighet att delta i sådana processer.
 
Ansvarsfriskrivning

Vi har vid framställande av denna sida gjort vårt bästa för att erbjuda aktuell, korrekt och tydlig information. Trots detta kan det förekomma oavsiktliga fel. Clarios Germany GmbH & Co KGaA avsäger sig i synnerhet ansvaret för eventuella typografiska fel och för tillförlitligheten, fullständigheten och punktligheten hos den information som finns angiven på företagets webbplats. Den information och data som finns tillgänglig genom Clarios Germany GmbH:s servrar kan komma att ändras utan varsel. Tjänsterna, informationen och data som finns tillgängliga på Clarios Germany GmbH & Co KGaA:s webbsida tillhandahålls i "befintligt skick" utan några som helst garantier.
 
I den utsträckning länkar eller pointers till utomstående webbsidor finns tillgängliga på Clarios Germany GmbH & Co KGaA:s webbsida avsäger sig Clarios Germany GmbH & Co KGaA allt ansvar för information, kommunikation eller material som finns tillgängligt på sådana sidor eller i länkar på sådana sidor. Vi intygar härmed uttryckligen att vi inte nödvändigtvis delar sådana tredje parters innehåll och/eller åsikter.
 
Genom att använda Clarios Germany GmbH & Co KGaA:s webbsidor tar du på dig ensamt ansvar för riskerna associerade med sådan användning, inklusive risken att din dator, programvara eller data skadas av ett virus, annan programvara eller annan typ av fil som kan överföras eller aktiveras via en av Clarios Germany GmbH & Co KGaA:s webbsidor eller genom din användning av desamma. Clarios Germany GmbH & Co KGaA tar inte på sig något ansvar för eventuella direkta, indirekta eller särskilda skador eller följdskador, inklusive, utan inskränkning, intäkts- eller vinstförluster, som har uppstått på grund av användning eller felanvändning av informationen eller bristen på information på Clarios Germany GmbH & Co KGaA:s webbplats.