Kunskap

Design och funktioner i VARTA® Promotive AGM batterier

Design och funktioner i VARTA® Promotive AGM batterier

Dela

AGM batterier för tunga fordon i detalj

Vid första anblick så verkar VARTA ProMotive AGM batteriet väldigt likt det konventionella batteriet. Men, det representerar ett signifikant genombrott i utvecklingen av batterier för kommersiella fordon. Välrenommerade tillverkares krav på bevisat hög kvalité på original delar. Med användning av den senaste AGM teknologin så möter denna innovativa produkt alla dessa krav. Låt oss ta en titt inuti ett AGM batteri. 

AGM batteriets teknologi

AGM batteriet för tunga fordon är resultatet av många års samlad erfarenhet av VARTA i produktionen av start-stop batterier. Våra fabriker i Tyskland har försett fordonstillverkarna och verkstäder runthela världen med mer är 70 miljoner AGM batterier sedan produktionen startades 2003. Förkortningen AGM står för Absorbent Glass Mat och refererar till glasfiber separatorn som binder syran och samtidigt separerar dom positiva och negativa plattorna. 

En unik egenskap hos VARTA AGM batteriet är PowerFrame® designen. VARTA ProMotive AGM batteriet använder för första gången PowerFrame® designen på både de positiva och negativa plattorna. PowerFrame® plattans design är optimerad för maximerad prestanda och försäkrar enastående startkraft även vid låga laddningsnivåer.

AGM teknologin är assosicerad med en välutvecklad och tekniskt sofistikerad produktionsprocess. Vid tillverkning av konventionella blöta batterier, så är batterisyran fylld via öppningar i locket vid slutet av produktionsprocessen. Detta skulle inte funka med ett AGM batteri. En speciell metod krävs här för att få in elektrolyten i glasfiber separatorerna. Detta åstadkoms genom att generera ett vacuum i batterilådan, som sedan suger in syran i separatorerna och försäkrar optimal och jämn fördelning. 

Innovation med precision

Kompression inom cellerna är en annan viktig faktor gällande AGM batterier. Plattorna och separatorerna måste pressas samman med ett korrekt tryck. Detta tryck får inte vara för högt eller för lågt för att batteriet ska kunna nå optimal prestanda. En förstärkt batterilåda has utvecklats för att försäkra en jämn kompression över batteriets livslängd. Detta används exklusivt för VARTA AGM batterier för tunga fordon. 

Även noviser kan se den höga kompressionen i cellerna på kurvaturen av väggarna på lådan. Denna kurvatur är normal och indikerar den korrekta funktionen av battericellerna. En annan specialegenskap hos AGM teknologin: Varje cell är ett slutet system. Detta betyder att varje cell är stängd med en separat ventil som säkert släpper gasen som genereras under laddning via ett centralt avgasningssystem med flammskydd. Om det inte är något övertryck så sluter ventilen cellerna totalt så att inget syre kan nå cellen från utsidan. Detta är viktigt eftersom plattorna inte är omivgna av fri syra. Utan en ventil så kan syra komma i kontakt med plattorna, vilket kan resultera i att cellerna laddar ur och batteriet går sönder i förtid. Detta system av slutna celler är unikt för AGM och bidrar till den höga prestandan och pålitligheten hos AGM batterier för tunga fordon. 


Teamwork för bästa prestanda

Från den första prototypen till en serieproducerad produkt, har våra ingenjörer, projektledare, professionella fabriksarbetare och utvecklingsavdelningen arbetat tätt ihop för att göra AGM batteriet redo för serieproduktion. Detta batteri sätter nya standarder för prestanda, pålitlighet och kvalitet för cykelstabila batterier för tunga fordon. Omfattande erfarenhet av AGM teknologi, de rätta tillverkningsprocesserna och än mer vår nära kontakt med tillverkare av kommersiella fordon har garanterat framgång med detta projekt och dess serietillverkade produkt.