Kunskap

Vad betyder djupurladdning och vad gör det så viktigt?

Vad betyder djupurladdning och vad gör det så viktigt?

Dela

Djupurladdning för batterier i tunga fordon

Djupurladdning berättar vilken procent av laddningskapaciteten som kan användas utan att skada batteriets hälsa. För konventionella batterier i Heavy Duty (HD) och Super Heavy Duty (SHD) kategorierna, är den rekommenderade djupurladdningen 20%. Med en sådan urladdning så finns 80% av den sparade laddningen fortfarande tillgänglig. Med ökad djupurladdning så minskar laddningen i batteriet. 

Djupurladdning Laddning
0 % 100 % (fulladdat)
20 % 80 %
50 % 50 %
80 % 20 %
100 % 0 % (fullt urladdat)

Total urladdning bör undvikas. Konventionella batterier som har utvecklats som startbatterier kan inte möta de ökade kraven. Dessa ändrade behov kräver innovativa batterilösningar som dom som erbjuds av Varta batterier med AGM och EFB teknologier. 

Tunga fordon behöver elekricitet – före, under och efter resan

Först och främst ute på vägarna, är batterierna utsatta för större stress än tidigare eftersom förarna använder fordonet för fler övernattningar. Att använda hytten som ett hotell innebär flera elektriska komponenter så som kylskåp, kaffemaskin och underhållningssystem. Parkerings kylare och värmare kräver också ström. Utöver detta har användningen av förarens fritid ändrats. Många förare föredrar att stanna i hytten hellre än att besöka en servicestation eller vägkrog. Här kan dom återkoppla till familj och vänner online, titta på deras favoritserier via Netflix eller tillaga en måltid i micron. Men, även bas funktioner som kupébelysning bidrar också till en belastning på batteriet. Även om belysningen endast behöver 2 till 5 ampere så under helgen kan detta fort bli 6 timmar eller circa 20 Ah. Bara detta reducerar den tillgängliga batterikapaciteten med 10%. En parkeringskylare drar ännu mer ström och tar ut ungefär 10 till 30 ampere från batteriet. Så när parkeringskyllaren är påslagen så är den återstående elektriska kapaciteten i batteriet reducerad med ytterligare 10% per timme. 

Laddningscykler och laddningsdjup

I linje med det ökade antalet elektriska komponenter, så växer även betydelsen av djupurladdning. En lagom djupurladdning och lång livslängd kan endast åstadkommas med användningen av modern batteriteknik så som AGM och EFB. Men, ett batteri för tunga fordon måste inte bara klara av djupurladdning, det måste också stå emot en stor mängd laddningscykler. Laddningscykel är en term för urladdning och laddning av batteriet. Batterier med en stor mängd laddningscykler reducerar driftkostnader och ökar livslängden. Ju oftare ett batteri kan laddas ur och sedan laddas desto mer övernattningar i fordonet är möjliga. Med den rätta batteriteknologin så kan en lång djupurladdningscykel uppnås för att förse den stora mängden elektriska komponenter under raster. Batterier med AGM och EFB teknologi kan förse mer energi-hungriga komponenter över en lång period. Detta är inte bara bra för driftsäkerheten. En hög nivå av tillgång till komfortfunktioner ökar även förarnöjdheten. 

VARTA batterier för tunga fordon ger säkerhet

Förr i tiden så har kommersiella fordons startbatterier vart designade för att förse startmotorn, tändningen och lyktorna med ström. Konventionella startbatterier kunde klara av att driva elektriska komponenter när motorn var av så länge belastningen var inom vissa gränser. Men, med de ökade kraven och de många övernattningarna så ändrades användarprofilen. Den tidigare designen av startbatterier är inte längre tillräcklig för att möta kraven hos modern gods transport. Varta batterier hjälper till att reducera den totala kostnaden (TCO) och underlättar vid ekonomisk drift av fordonsflottor. Varta batterier för tunga fordon förser elektriska komponenter med pålitlig kraft även när motorn är avstängd och ser till att ha tillräckliga reserver för att starta motorn nästa dag. 

Moderna batterier för tunga krav

Den ökande mängden elektriska komponenter i tunga fordon över det senaste decenniet har betytt att utbytes intervallerna på batterier har blivit kortare. Som ett resultat så har driftkostnaderna ökat. Våra ingenjörer var snabba att inse att konventionella startbatterier snart skulle nå sin gräns på grund av de ökade kraven vid långdistans transport. Under 2014 presenterade VARTA sitt Truck EFB batteri med det patenterade blandningselementet. Blandningselementet i battericellen ser till den huvudsakliga anledningen till att ett blysyra batteri går sönder och försäkrar en påtagligt bättre prestation i det dagliga användandet. På detta sätt så möter det också det ökade kravet på komfort i moderna fordon. Blandningselementet uttnyttjar det naturliga rörelsemönstet av syran när fordonet körs och arbetar helt utan slitage. Vattenkonsumtionen är inte negativt påverkad av bladningselementet och därmed reduceras underhållet till ett minimum. 

Effektiva och högpresterande batterier från VARTA

Allt strängare miljölagar har tvingat fordonstillverkarna att göra större ansträngningar för att reducera CO² och kväveoxid utsläppen. Effektiv användning av bränslet blir också mer viktigt för flottor för att minimera driftkostnader. Å andra sidan så kräver parkeringskylare och värmare mer energi. Dessa komfortfunktioner kan endast pålitligt och säkert drivas av högpresterande batterier. Våra batterier med AGM teknologi är den ultimata nivån av enrgilagrande enheter. VARTA är den första tillverkaren av AGM batterier för tunga fordon som möter kraven från ledande Europeiska fordonstillverkare. På grund av många års erfarenhet av AGM batterier på bilsidan så leveras nu 80% av alla AGM fordon med ett VARTA batteri. Med vårt AGM batteri för tunga fordon så för vi nu över vår kunskap till marknaden för kommersiella fordon. 

AGM batterier med PowerFrame® design

När fordonet står still och fordonet är avstängt så kan de elektriska komponenterna endast drivas av ett högpresterande batteri. Men, den återstående kapaciteten måste ändå räcka till att starta fordonet nästa morgon. Utöver detta måste batteriet förse energi till den hungriga startmotorn – även på frostiga vintermorgnar. Det är här som VARTA AGM visar sin styrka. PowerFrame® designen genererar nog med styrka för felfria starter även när laddningsnivå är låg och djupurladdningen lika hög. Test på fordon i -20° C visar att VARTA AGM batterier ger en pålitlig start även vid en låg laddningsnivån.

Vad är statusen på batteriet?

Många förare har redan erfarit detta: Energiövervakningssystemet i fordonet stänger av komfortfunktioner för att skydda batteriet så att fordonet kan startas utan tvivel nästa dag. Men hur pålitligt avläser egentligen batteriövervakningssystemet (BMS) laddningsstatusen (SOC) och hälsotillståndet (SOH) på batteriet? Problemet: Med blöta batterier så resulterar ofta sulfatering i en falsk volt. Syraskiktning av plattorna som är ansvariga för att samla energi i batteriet är också svårt att avgöra exakt. Därför så tenderar BMS att stänga av några komponenter tidigare. I det långa loppet resulterar detta i en minskad komfort för föraren. 

Perfekt batteriövervakning med VARTA AGM batterier

Dessa problem uppstår inte med VARTA AGM batterier eftersom syraskiktning och den tillhörande ändringen i voltkurvan existerar inte i denna typ av batteri. I ett AGM batteri så är syran bunden i en glasfiber separator. BMS kan därför med precision bestämma arbets- och laddningstillståndet på batteriet över hela dess livslängd och förse oss med precis energi övervakning. Oåterhållen komfort får föraren att känna sig bättre och säkrare att motorn kommer att starta nästa gång det behövs.