Företag

Betydelsen av laddningsacceptans i batterier för tunga fordon

Betydelsen av laddningsacceptans i batterier för tunga fordon

Dela

Underskatta inte laddningsacceptansen

Beydelsen av ett bra kallstarts värde och en hög användbar kapacitet för batterier i tunga fordon är nu välkänt. De flesta ägare av tunga fordon vet att endast batterier med en hög kallstarts potential och tillräcklig kapacitet kan försäkra pålitlig drift. 

Moderna hotellfunktioner behöver ström

Under lång tid så har batterier i tunga fordon utsatts för högre krav. Förr i tiden så användes dom i huvudsak för att starta fordonet och laddades av generatorn under körning. Den här situationen har ändrats avsevärt under det senaste årtiondet. En stor mängd elektronisk utrustning som assisterar i säkerhet, miljö och körkomfort bidrar alla till den ökade belastningen på batteriet. Och även detta: lojalitet från förare blir allt mer viktigt, för åkerierna möter en brist på 35,000 förare. Företag har inte råd att spara in på utrustning om dom inte vill förlora förarna till kokurrenterna. Det stora antalet elektriska komponenter i fordonen har en effekt på kraven på batterierna. 

Laddnings tiden minskar, men ström behovet ökar

När motorn är avstängd, laddar batteriet ur snabbare och djupare på grund av den stora mängden elektriska komponenter. Därför måste det laddas med högre strömstyrka och oftare. Även om batteriet laddas av generatorn under körning, så måste den dela en stor del av strömmen som förses av generatorn med de övriga elektriska komponenterna. Om belysningen, kylskåpet och radion måste drivas i fordonet så är mängden ström för att ladda batteriet mindre. 

Många moderna fordon är utrustade med funktioner som hjälper till att spara bränsle och ökar effektiviteten. Ungefär 35% av den totala driftkostnaden är ett resultat av bränsleförbrukning. För att förbättra bränsle effektivitet så används körning i nedförsbacke och inbromsning för att ladda batteriet. Å andra sidan så vid körning i uppförsbacke och vid acceleration så bör motorn arbeta i högsta möjliga effektivitet. Detta är möjliggjort genom att frikoppla generatorn, känt som passiv boost. Under ”coasting”, så stänger seglingsfunktionen av motorn och frikopplar den från kraftöverföringen. Detta betyder inte bara att tiden tillgänglig för att ladda batteriet är reducerad, utan även att under dessa faser måste batteriet förse alla elektriska komponenter. 

Laddningsacceptans – en kritisk faktor för äldre batterier

Med äldre batterier, är laddningsacceptansen oftast hämmad. En grundläggande anledning för den gradvisa nedbrytningen av laddningsacceptans är sulfatering, vilket reducerar den aktiva ytan av plattorna i battericellerna. Den vanliga körtiden för fordonet är därför inte längre tillräcklig för att komplettera laddningen av batteriet. Dock, så under de kommade övernattningarna, så ska batteriet igen förse nog med energi för belysning, kylskåp och kaffemaskinen. Att en komfortfunktion som TV eller vattenkokare slutar fungera kanske är irriterande, men om fordonet inte startar nästa morgon har det ofta en negativ konsekvens för schemat och kunder. 

På den säkra sidan med VARTA truck batterier

Dom innovativa funktionerna i den nya generationen av VARTA batterier för tunga fordon är  designade för att möta dom ökade kraven i ett modernt fordon och försäkrar en permanent hög laddningsacceptans. Med den patenterade Power Frame teknologin och användningen av glasfiber separatorer i Varta AGM batterierna, så är fordonsägarna i en ideal position för att klara av det ökade behovet av elektrisk ström i den vardagliga logistiken. I VARTA EGB batteriet, så försäkrar det patenterade blandnings elementet en hög laddningsacceptans och ett långt liv.