Kunskap

Konstruktionen av VARTA® Promotive EFB batterier

Konstruktionen av VARTA® Promotive EFB batterier

Dela

De nya blöta batterierna för tunga fordon

Sedan dess lansering 2014 så har VARTA® ProMotive EFB batteriet fått prestandan hos blöta batterier att nå nya nivåer. 
I moderna långdistans fordon är det ökade antalet komponenter och den tillkommande djupurladdningen en utmaning för alla konventionella blöta batterier. Anledningen är syraskiktning som sker i alla blöta batterier. 

Varför är syraskiktning ett problem?

Fenomenet syradskiktning uppstår när batteriets flytande elektrolyter regelbundet laddas ur och laddas. Ju djupare batteriet laddas ur, ju snabbare blir syraskiktning ett problem. Men, i det långa loppet så ger ett högt antal flata cykler eller djup urladdning syraskiktning. Det är en ojämn fördelning av syra densitet inom battericellen. Syra med en högre koncentration samlas i den lägre delen av cellen. Mindre koncentrerad elektrolyt stannar i den övre delen. Detta ger fyra oönskade effekter:

1. Den högt koncentrerade syran i den lägre delen av cellen attackerar den aktiva massan i batteriet och blyets galler. Detta reducerar livslängden på batteriet. 

2. På grund av syraskiktning så ökar volten så att batteriövervakningssystemet inkorrekt antar att det är en högre laddningsnivå. Det kan leda till ökad påfrestning på batteriet på grund av att batteriövervakningssystemet lägger upp en felaktig strategi som kan orsaka att batteriet går sönder. 

3. På grund av ökad volt är laddningsacceptansen också kraftigt minskad vilket kan resultera i en låg laddning som orsakar att batteriet går sönder snabbare. 

4. På grund av olika syra densiteter sker en intern laddningsöverföring inom plattorna i de individuella cellerna. Som ett resultat av detta blir delar av den aktiva massan mer och även permanent skadad på grund av sulfatering och är inte längre tillgängligt. Detta reducerar den tillgängliga kapaciteten och minskar även kallstartsprestandan drastiskt. 

Alla fyra punkter gör att batteriet går sönder i förtid och ökar kostnaden för underhåll genom mer frekventa batteribyten. 

VARTA ProMotive EFB Batterier – en revolutionerande lösning

Lösningen som våra ingejörer skapade för att lösa problemet med syraskiktning är det patenterade blandningselementet. Blandningselementet är placerat på sidan av varje cell och uttnyttjar den naturliga rörelsen av fordonet för att blanda syran. Eftersom blandningselementet inte har några rörliga delar så är slitage inte ett problem. Cirkulationen av elektrolyten sker enbart genom styrrörelser, acceleration eller inbromsning och fordonets vibrationer. På detta vis är elektrolyten i cellen konstant i rörelse. Med hjälp av en speciell design utnyttjar blandningselementet i VARTA Promotive EFB batteriet två grundläggande principer (Länk till Wikipedia artikel om 1: communicating vessels 2. Bernoulli effect) för att skapa ett turbulent flöde inom varje cell. Under hela resan så försäkrar detta flöde konstant cirkulation så att syraskiktning  inte sker under laddning från generatorn. I praktiken, i konventionella blöta batterier utan blandningselement är den vanliga rörelsen av syran inte nog för att moverka syraskiktning. 

Prestandan hos VARTA ProMotive EFB batterier är bevisad gång på gång

Olika laboratorie tester och fälttest has visa att VARTA ProMotive EFB möter mycker högre krav än konventionella blöta batterier, vilket märkbart ökar dess livslängd i fordonet. Den positiva återkopplingen från våra original reservdels tillverkare och resultatet av självständiga tester och rapporter bevisar också att med Truck EFB har vi en högpresterande lösning på kraven för långdistans transport i vår portfolio. Truck EFB är ytterligare ett exempel på vår innovativa styrka hos VARTA varumärket. Vi utvecklar batterilösningar för flottorna idag och i framtiden.