Kunskap

Vad är en laddningscykel, och varför ökar dess antal?

Vad är en laddningscykel, och varför ökar dess antal?

Dela

Batterier för tunga fordons laddningscykel

Laddning och urladdning av batteriet kallas för laddningscykel. Om halva batteriet är urladdat och sedan uppladdat, kallas det för en 50% laddningscykel. Om batteriet är full urladdat och sen uppladdat så är detta en 100% laddningscykel. Total urladdning av batteriet bör alltid undvikas, för detta kortar batteriets livslängd avsevärt och det finns inte nog med energi för att starta motorn. Men: i många flottor är det nu tydligt att batterierna måsta tåla mer frekventa och djupare urladdningar är tidigare. Varför är antalet laddningscykler ökande och hur påverkat detta batteriets livslängd?

Fordonsägare är under press

Det finns en definitiv länk mellan laddningscykler och cyklerna mellan lastning och leverans. För moderna industriella länder är vägtransport på långa distanser en viktig bas för välmående och tillväxt. Ekonomin hålls igång med fortsatta leveranser till företag. Kraven på företag och konsumenter har ökat. Ordrar som är lagda idag måste levereras imorgon. Från fordonsägarnas sida är utmaningarna också ökande. I många år så har vägtransporter vart utsatta för stor press på kostnader. Hållbara förtjänster kan endast uppnås med effektiv ruttplanering och korta intervaller. Under dessa omständigheter så är fordonet oftare använt som ett hotell för föraren. Samtidigt så tillåter den långsiktiga trenden ”rullande lager” lite rum för optimalt fordonsunderhåll.

Fordon med hotelfunktion förser komfort

Om lastbilarna är utrustade med moderna komfortfunktioner så ökar förarnöjdheten och lojaliteten. Företagen är också väl medvetna om detta, så moderna fordon är som små mobila hotell. TV, kaffe maskin och parkeringskylare gör långa stopp i kabinen mer bekväma. Men: det stora antalet elektriska konsumenter tömmer också batteriet. Nästan oupphörlig användning av batteriet resulterar i ökat slitage i likhet med bildäck, som slits snabbare på taxi som används dag och natt än på en privat bil, så är ett batteri i tunga fordon också utsatt för mer stress. Detta ger ibland intrycket att moderna batterier är av sämre kvalitet än vad dom brukade vara. Den faktiska anledningen för större slitage och kortare livslängd är den mer intensiva användningen av batteriet. 

VARTA – Batteriet för proffs

På VARTA har vi insett utmaningarna och tillsammans med ledande tillverkare av kommersiella fordon har vi utvecklat en ny generation av AGM och EFB batterier. Med dessa innovativa teknologier försäkrar vi att trots de ökade kraven så är underhållet av fordonets batterier så litet som möjligt. På dessa sätt kan flottorna på ett pålitligt sätt förses med ström även i framtiden.