Kunskap

VARTA® batterier för tunga fordon – stöt- och vibrationståliga

VARTA® batterier för tunga fordon – stöt- och vibrationståliga

Dela

VARTA® batterier för tunga fordon är robusta

I flera moderna kommersiella fordon är batteriet installerat längst bak på ramen. Det finns två anledningar till detta:

1. Utrymmet mellan axlarna används för en större tank. Detta förbättrar både avstånd och ekonomi, speciellt i länder med högre bränslepriser. Ovanpå det så ger färre tankstopp kortare restid och förenklar planeringen.

2. Lastbilens SCR katalysator minskar dikvävemonoxid (nitrous oxide) utsläpp med 95%  och gör transporten av gods på vägar framtidssäkrat. Men, AdBlue tanken som behövs för att driva katalysatorn tar också upp plats. Detta är ännu en anledning till varför batteriet är integrerat vid den bakre axeln i många nya fordon.

Baktill på fordonet finns det till och med plats för två större batterier. Men, placeringen vid slutet av dragbilen adderar extra stress på batteriet. Stötarna och vibrationerna i den bakre axeln överförs till batteriet.

Nya utmaningar för lastbilsbatterier

Utöver de ökade vibrationerna och stötarna på grund av placering vid drivaxeln, utsätts batteriet för stress på grund av mekaniska faktorer. Placeringen baktill kan förstärka oönskade pendelrörelser och resonanser. Med konventionella batteri designer kan de fortsatta vibrationerna avsevärt minska längden på batteriet. Tack vare speciella konstruktionella särdrag, är batterier avsedda för end-of-frame placering utrustade för att stå ut med ökade vibrationskrav. Detta kan utläsas från ”END OF FRAME INSTALLATION” symbolen på batteriet. 

Varta batterier för tunga fordon möter dom högsta kraven av aktuell standard

För att batterierna ska möta kraven för modern långdistanstransport så har den Europeiska batteri standarden EN50342 reviserats. Enligt det test som är specificerat i direktiv V3, måste ett batteri för tunga fordon motstå ett 20 timmar vibrationstest i en definierad vinkel på 30Hz frekvens.  Efter revisionen av standarden så finns nu ett nytt krav, V4, som ser till de ökade vibrationskraven. 

Det nya V4 direktivet är närmare verklighetens bruk. Batterier för tunga fordon måste motstå ett fem timmar långt vibrations test i olika vinklar över ett frekvens spektrum från 5 till 100 Hertz. Endast ett fåtal av batterierna kan klara detta svåra test. Bland dessa finns VARTA Truck AGM och Varta Truck EFB batterierna. 

Att planera säkerhet genom pålitlighet

För åkeriägare så är pålitliga och robusta batterier en viktig förutsättning för ekonomisk operation och pålitlig planering av flottan. Sedan introduktionen av Varta Truck EFB så är batterier som går sönder i förtid på grund av vibrationer historia.  Med långlivade, vibrationsresistanta batterier från VARTA så är åkeriägare på den säkra sidan i framtiden.